Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Anthus hodgsoni [latin]    Sibirpiplerke [norsk]   Olive-backed Pipit [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthus hodgsoni [latin]    Sibirpiplerke [norsk]   Olive-backed Pipit [engelsk]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthus hodgsoni [latin]    Sibirpiplerke [norsk]   Olive-backed Pipit [engelsk]   Observert de fleste dager på turen i lave antall. Daglig i Keoladeo (bortsett fra 21.2.) med mellom ett og seks ind. Fra Corbett/Ramnagar sett hver dag med opptil 10 ind. Dessuten 10 ind. fra Sat Tal 2.3. og to i Mongoli 3.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no