Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anthus leucophrys [latin]    Brannpiplerke [norsk]   Plain-backed Pipit [engelsk]   Surprisingly few were seen by us: 3 in the grasslands outside our lodge at Naro Moru, Mt. Kenya 17/11, 5+ at Kakamega Forest 26/11 and 6-7 birds in Masai Mara 29/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no