Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anthus roseatus [latin]    Rosenpiplerke [norsk]   Rosy Pipit [engelsk]   Dali, Tengchong, Xiaguan, str Songpan-Zoigê, Mengda, Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no