Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Anthus rubescens [latin]    Myrpiplerke [norsk]   Buff-bellied Pipit [engelsk]   4+ Red Mountain Pass - CO 13.6. og 10+ Mirror Lake - UT 15.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthus rubescens [latin]    Myrpiplerke [norsk]   Buff-bellied Pipit [engelsk]   Sett fåtallig dagene 2.-6.5. Største antall 5 ved Beidaihe 3.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no