Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Anthus similis [latin]    Langnebbpiplerke [norsk]   Long-billed Pipit [engelsk]   Ett ind. ved Ramganga, Jhamaria om kvelden 27.2. var turens første obs. Deretter fulgte en obs. av to ind. ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Anthus similis [latin]    Langnebbpiplerke [norsk]   Long-billed Pipit [engelsk]   1 seen during a stop at the Loita Plains, outside Masai Mara 30/11. This site was also good for other pipits and larks.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no