Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Antiemetikum [norsk]    Et legemiddel som brukes til å forebygge og behandle kvalme og oppkast
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer