Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Antiepileptikum  [norsk]    Medisiner som anvendes ved behandling av epilepsi.
Epilepsiordliste © Pfizer AS