Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Antimontriklorid [synonym]    Antimon(III)klorid [norsk]   STIBINE, TRICHLORO- [engelsk]   molekylformel: Cl3Sb
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap