Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Antisipering [norsk]    Tendensen til at enkelte genetiske sykdommer for individer i påfølgende generasjoner opptrer ved tidligere alder og/eller alvorligere klinikk. Observeres ofte i "trinukleotid repeat" sykdommer som har en tendens til å øke i størrelse og ha alvorligere effekt fra en genersjon til den neste. Eksempler: Fragilt X syndrom og DYM.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge