Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 4 nøyaktig(e)
Antistoff [norsk]    Et protein som produseres av kroppen til blant annet å bekjempe infeksjoner
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer
Antistoff [norsk]    eY-formet protein som utskilles av immune celler, også kalt et immunoglobulin. Hvert antistoff er spesifikt for et bestemt antigen (stoff som kan fremkalle en immunrespons), og kan motvirke virkningen av antigenet.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Antistoff [norsk]    Spesielle proteiner (immunoglobuliner) som dannes av immunceller når antigener kommer inn i en organisme. Antistoffene er en viktig del av immunforsvaret.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
antistoff [norsk]    antistoff [med. el. latin]   Proteiner som dannes i kroppen når et antigen kommer inn i kroppen. Angriper antigenene, slik at disse hemmes eller ødelegges.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
antistoffer [norsk]    immunglobuliner [med. el. latin]   Deler av immunforsvaret, som fester seg til fremmede stoffer (antigener, som f.eks. bakterier og virus) som kroppen har hatt i seg én eller flere ganger før. Immunoglobulinene dels uskadeliggjør fremmedstoffene, dels gjør fremmedstoffene lettere å gjenkjenne for kroppens egne forsvarsceller (eks. makrofager eller granulocytter). Ulike typer immunoglobuliner: Ig G, A, D, E, M.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Monoklonalt antistoff [norsk]    Et middel som binder seg til blant annet visse typer kreftceller. Kan benyttes til å påvise og behandle kreft
Ordliste for onkologi (kreft) © Pfizer