Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
Antu [synonym]    1-Naftyltiourea [norsk]   THIOUREA, 1-NAPHTHALENYL- [engelsk]   molekylformel: C11H10N2S
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap
bantu [norsk]    Bantu languages [engelsk]   bnt [ISO-koder]   språkgruppe i Afrika
Liste over navn på språk © Språkrådet