Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Anycast [norsk]    En mekanisme som gjør en IP-adresse tilgjengelig fra flere steder. Dersom de ulike instansene av IP-adressen tilbyr eksakt samme tjeneste og de har en fornuftig lastdeling mellom seg, oppnår man en skalerbar og robust løsning. Merk at ikke alle tjenester egner seg for anycast på grunn av ulike krav til synkronisering.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC