Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
aorta [med. el. latin]    livpulsåren [norsk]   Den største arterien (blodåren) i kroppen. Går ut fra venstre hjertekammer, fortsetter deretter litt oppover før den snur og går ned foran ryggsøylen og ender nederst i magen. Der deler den seg opp i mindre grener.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Ordbok / leksikon: 5 omtrentlig(e)
Aorta, -ae [latin]    opphenger, hovedpulsåren [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
aortastenose [norsk]    aortastenose [med. el. latin]   Aortaklaffene i hjertet svikter på en slik måte at blodet har større vansker med å komme ut i hovedpulsåren når hjertet trekker seg sammen.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Aortaaneurysme [norsk]    Utvidelse på den store hovedpulsåren som fører blod fra hjertet. Dette skyldes en svakhet i åreveggen, og kan føre til alvorlig skade dersom åren sprekker.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda
aortainsuffisiens [norsk]    AI [forkortelse/akronym]   lekkasje i hovedpulsårens klaff, som fører til og økt belastning på hjertet.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
aortainsuffisiens [norsk]    aortainsuffisiens [med. el. latin]   Aortaklaffene i hjertet svikter slik at blod strømmer tilbake fra hovedpulsåren og inn i hjertet.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no