Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aortaaneurysme [norsk]    Utvidelse på den store hovedpulsåren som fører blod fra hjertet. Dette skyldes en svakhet i åreveggen, og kan føre til alvorlig skade dersom åren sprekker.
Medisinsk (pasientfokusert) ordliste © Pasientskadenemda