Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Apalis pulchra [latin]    Rustsideapalis [norsk]   Black-collared Apalis [engelsk]   4 noted in Saiwa Swamp NP 24/11 and 3 in Kakamega Forest 26/11 were our only sightings.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no