Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Apaloderma narina [latin]    Narinatrogon [norsk]   Narina Trogon [engelsk]   One pair was found near the entrance gate to Mt. Kenya NP 17/11 and admired by all of us. Singles also noted in the Sokoke Forest 4/12 and 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no