Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aplf [forkortelse/akronym]    Alment praktiserende lægers forening [norsk]   (tidl. navn på yrkesforeningen for allmennlegene). Nytt navn fra 4.5.2006: Allmennlegeforeningen
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad