Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Aplonis panayensis [latin]    Orientstær [norsk]   Asian Glossy Starling [engelsk]   10 ind str Poring-Kundasang 10., 20-30 ind str Kota Belud-Kota Kinabalu 11., 5+ Sandakan 12., 10+ str Danum-Lahad Datu 18., 5+ Kota Kinabalu 19.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no