Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Applikasjon [norsk]    Synonym for program; ordene "applikasjon" og "program" brukes om hverandre.Program laget for å utføre en bestemt oppgave (for eksempel tekstbehandling eller tegning).Bruk av en teknologi, et system eller et produkt.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Ordbok / leksikon: 4 omtrentlig(e)
Applikasjonsdata [norsk]    Informasjon og/eller konfigurasjon som er knyttet til en applikasjon/programvare.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
applikasjonsobjekttre [norsk]    AOT [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
applikasjonsobjekttre [norsk]    Application Object Tree [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
system, formål, bruksområde, påføring, applikasjon [norsk]    application [engelsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen