Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Apport [norsk]    Accio [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Ordbok / leksikon: 28 omtrentlig(e)
rapport [norsk]    repeat (rapport) [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
rapport [norsk]    report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
delrapport [norsk]    subreport [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Årsrapport [norsk]    En rapport som sendes til alle andelshavere som inneholder fakta og avkastningsopplysninger om det enkelte fond kunden har i sin fondsportefølje.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Testrapport [norsk]    Nett: I denne sammenheng gir en testrapport måleresultater som forteller noe om kvaliteten for nettverket som er installert, dvs. elektriske og optiske egenskaper.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
kopirapport [norsk]    Skjema som følger en filmkopi. Utfylles for hver oppsetting og gir bl.a. beskjed om kopiens tilstand.
Kinoteknisk ordliste © FILM&KINO
feilrapport [norsk]    bug report [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
autorapport [norsk]    auto-report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
1099-rapport [norsk]    1099 report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
salgsrapport [norsk]    sales report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Endre rapport [norsk]    Modify Report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
servicerapport [norsk]    service report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Apportformular [norsk]    Summoning Charm [engelsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Halvårsrapport [norsk]    En rapport som sendes til alle andelshavere som inneholder fakta og avkastningsopplysninger om det enkelte fond kunden har i sin fondsportefølje.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
mønsterrapport [norsk]    pattern repeat [engelsk]
Strikkeordliste © Drops Design
originalrapport [norsk]    base report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Tilstandsrapport [norsk]    Statement of Health [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aktivitetsrapport [norsk]    Activity Reporting [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skyggekopirapport [norsk]    Shadow Copy report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
pivottabellrapport [norsk]    PivotTable report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bunntekst i rapport [norsk]    report footer [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
topptekst i rapport [norsk]    report header [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
administrativ rapport [norsk]    administrative report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Kompatibilitetsrapport [norsk]    Compatibility Report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
synkroniseringsrapport [norsk]    Synchronization report [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Svar på tilstandsrapport [norsk]    Statement of Health Response [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Forberedelse til årsrapport [norsk]    Annual Report Preparation [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
kontroll for delskjema/delrapport [norsk]    subform/subreport control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft