Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Apraksi [norsk]    tap av evne til å gjøre praktiske gjøremål uten at det foreligger lammelser.
Nevrologisk ordliste © Helse Bergen
Apraksi [norsk]    - vanskeligheter med å utføre praktiske aktiviteter eller oppgaver uten at det foreligger lammelse eller sensoriske problemer. Problemer med å kle på seg, lage mat og håndtere penger eller egen medisinering er typiske manifestasjoner av apraksi. Apraksi kan være et tidlig symptom på demenssyndromet, men kan også komme etter et slag. Se også Allmenne daglige livsfunksjoner - ADL.
Demensordliste © Pfizer AS