Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 3 nøyaktig(e)
Apus affinis [latin]    Småseiler [norsk]   House Swift [engelsk]   Forekom på samtlige lokaliteter, bortsett fra Corbett. Som regel mellom 10 og 30 ind. daglig, men 200 ind. 24.2. ved Taj Mahal, Agra.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Apus affinis [latin]    Småseiler [norsk]   Little Swift [engelsk]   Common and widespread and seen virtually every day throughout the trip. Mostly we did not estimate any numbers for the daily log, but 500+ noted 16/11, most of these in Nairobi.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Apus affinis [latin]    Husseiler [norsk]   House Swift [engelsk]   Vanlig på Kuala Lumpur internasjonale flyplass 5. (Ikke sett på Borneo)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no