Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Apus horus [latin]    Horusseiler [norsk]   Horus Swift [engelsk]   At least 10 were seen in Masai Mara 29/11 together with White-rumped Swifts. Also 1 in Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no