Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Apus melba [latin]    Alpeseiler [norsk]   Alpine Swift [engelsk]   One sighting: 7-10 birds seen near the entrance gate to Mt. Kenya NP 17/11, flying together with many swifts of several species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no