Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 29 omtrentlig(e)
FAQ [akronym/fork.]    Frequently Asked Questions. Den engelske utgaven av OBS. Bør leses før man poster!
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
FAQ [engelsk]    vanlige spørsmål [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aq. [forkortelse/akronym]    aqua [norsk]   forkortelse for vann. Brukes bl.a. i innholdsfortegnelse for medikamenter.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Iraq [engelsk]    Irak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
NASDAQ [norsk]    Nasdaq er verdens første elektroniske aksjemarked, og ble etablert i USA i 1971.NASDAQ står for National Association of Securities Dealers Automated .
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
RTFFAQ [akronym/fork.]    Read The Fucking FAQ.
Usenet-ordliste (for newsgruppene *.no) © Vidar Andreassen
Inupiaq [engelsk]    inupiak [norsk]   ipk ik [ISO-koder]   språk i Alaska
Liste over navn på språk © Språkrådet
aquifer [engelsk]    vannførende lag [norsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
aquifer [engelsk]    vannførende geologisk lag [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Aqua, -ae [latin]    vann [norsk]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
Aqua pura [latin]    Pure water [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aqua vitae [latin]    Water of life [engelsk]   (brandy)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aqua fortis [latin]    Nitric acid [engelsk]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
Aquila audax [latin]    Kilehaleørn [norsk]   Wedge-tailed Eagle [engelsk]   1 imm Fong-on Bay 16.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila rapax [latin]    Savanneørn [norsk]   Tawny Eagle [engelsk]   1 seen as we approached the Sekeneni Gate of Masai Mara 28/11 and 2 birds seen inside the reserve both 29/11 and 30/11. Our last sighting was of 1 bird in Tsavo West NP 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila clanga [latin]    Storskrikørn [norsk]   Greater Spotted Eagle [engelsk]   Endel observasjoner, og de aller fleste var fra Keoladeo. I Keoladeo ble mellom 10 og 15 ind. sett daglig. Dertil ble ett ind. sett ved Dhikala, Corbett 26.2. og ett ind. ved Kosi-elven, Ramnagar 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila hastata [latin]    Indian Spotted Eagle [engelsk]   Tidligere regnet som underart av småskrikørn, Lesser Spotted Eagle Aquila pomarina. Noen få obs. fra Keoladeo: ett ind. 19.2., to ind. 21.2. og to 23.2. Kan ha vært oversett pga problemer med identifikasjonen, men er klart mer uvanlig i Keoladeo enn storskrikørn.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila heliaca [latin]    Keiserørn [norsk]   Imperial Eagle [engelsk]   Følgende observasjoner ble gjort: 15-20 ind. ved Keoladeo 19.2., 10 ind. her 20.2., to den 21.2. og 4 ind. 22.2. Den eneste obs. utenom Keoladeo var to ind. i Corbett 28.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila pomarina [latin]    Småskrikørn [norsk]   Lesser Spotted Eagle [engelsk]   1 seen from the bus after we left Masai Mara for Nairobi 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila wahlbergi [latin]    Bantuørn [norsk]   Wahlberg's Eagle [engelsk]   Only one definite record: 1 dark morph seen between Karatina and Naro Moru, Mt. Kenya 16/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Republic of Iraq [engelsk]    Republikken Irak [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Aquila chrysaetos [latin]    Kongeørn [norsk]   Golden Eagle [engelsk]   1 ind Green River - UT 14.6., 1 ind Logan Canyon - UT 16.6. og 1 ind Steens Mountains - OR 22.6.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila chrysaetos [latin]    Kongeørn [norsk]   Golden Eagle [engelsk]   Songpan, str Yushu-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila nipalensis [latin]    Steppeørn [norsk]   Steppe Eagle [engelsk]   Sett daglig i Keoladeo med mellom fire og ti ind. Også daglige obs. fra fjellområdene, med tre ind. i Mongoli Valley som høyeste dagsresultat.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila nipalensis [latin]    Steppeørn [norsk]   Steppe Eagle [engelsk]   1 seen in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 was followed by 15 at Lake Nakuru 20/11 and 20 at Lake Bogoria 23/11. Singles also seen daily 29/11-2/12 in Masai Mara and Tsavo West NP.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila verreauxii [latin]    Klippeørn [norsk]   Verreaux's Eagle [engelsk]   After some searching of the cliffs in Hell`s Gate NP, Lake Naivasha 19/11 we finally found 1 adult bird with 1 juv. here. Another adult was seen near the entrance to the national park.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Aquila non captat muscas [latin]    The eagle doesn't capture flies [engelsk]   (don't sweat the small things)
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
aqueous hydrochloric acid [engelsk]    saltsyre [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
Aquila kienerii / Hieraaetus kienerii [latin]    Rødbukørn [norsk]   Rufous-bellied Eagle [engelsk]   3 ind Sepilok 12., 1 ind Danum 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no