Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ara chloroptera [latin]    Grønnvingerødara [norsk]   Red-and-green Macaw [engelsk]   2 Eco Amazonia 3.9., 2 ss 5.9., opptil 15 TRC 7.-9.9., 2 Pantiacolla 19.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no