Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ara severa [latin]    Brunpanneara [norsk]   Chestnut-fronted Macaw [engelsk]   10+ Eco Amazonia 3.9., 5+ TRC 7.-8.9., 2 Amazonia Lodge 18.9., 5 ss 19.9., opptil 5 Pantiacolla 21.-23.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no