Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Araucaria Tit-Spinetail [engelsk]    Araucarianålstjert [norsk]   Leptasthenura setaria [latin]   8+ Araucaria Prov. Park 1.12., H Cruce Caballero 2.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no