Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Arbeids- og inkluderingsdepartementet [norsk]    Ministry of Labour and Social Inclusion [engelsk]   Departementsbetegnelse
Ordliste over departementer og statsråder © Regjeringen, Utenriksdepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet [norsk]    AID [forkortelse/akronym]   Arbeids- og inkluderingsdepartementet har utgitt en veiledning til bruk av ord og uttrykk på innvandringsområdet: Et inkluderende språk.
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad