Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Ardea herodias [latin]    Herodiashegre [norsk]   Great Blue Heron [engelsk]   Relativt vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Ardea herodias [latin]    Herodiashegre [norsk]   Great Blue Heron [engelsk]   1 Carara 24/2, 1 Tapantí 3/3, 10 Presa de Cachi 4/3, 1 Carara 11/3, 1 ss 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no