Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ardea melanocephala [latin]    Svarthodehegre [norsk]   Black-headed Heron [engelsk]   As expected the most frequently encountered Heron, although nowhere recorded in good numbers. Most days 1-4 were noted although as many as 10 logged 3/12 (Sabaki River and Mida Creek).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no