Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 5 nøyaktig(e)
Arenaria interpres [latin]    Steinvender [norsk]   Turnstone [engelsk]   Mai Po
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arenaria interpres [latin]    Steinvender [norsk]   Turnstone [engelsk]   Henholdsvis 1, 2 og 1 Happy Island 5., 13. og 14.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arenaria interpres [latin]    Steinvender [norsk]   Ruddy Turnstone [engelsk]   25 Golfito 22/2, 3 Golfito 23/2, 5 Tárcoles 11/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arenaria interpres [latin]    Steinvender [norsk]   Ruddy Turnstone [engelsk]   10 Lima 29.9., 10 på strendene sør for Lima 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arenaria interpres [latin]    Steinvender [norsk]   Ruddy Turnstone [engelsk]   One sighting: 10 birds seen at the Sabaki River, Malindi 3/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no