Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
Argentina sphyraena [latin]    Strømsild  [norsk]   Argentine [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Argentina sphyraena [latin]    Strømsild [norsk]   marin (beinfisker, laksefisker, vassildfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag