Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Argentinaplanteklipper [norsk]    White-tipped Plantcutter [engelsk]   Phytotoma rutila  [latin]   5 nær Quebrada de Escoipe 18.11., H JVG 19.11., 5 Graneros Town 22.11., 5+ Chancani Rd 23.11., 5+ Chancani 24.11., 10 str Villa Dolores-Mendoza 25.11., 1 str Uspallata-Vallecitos 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no