Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Argyropelecus olfersii [latin]    Stor perlemorfisk [norsk]   sjelden?, marin (beinfisker, laksesildfisker, perlemorfiskfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag