Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ark [norsk]    Takoppbygg med vindu (se illustrasjon).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 145 omtrentlig(e)
bark [norsk]    Betyr opprinnelig "lite fartøy"  Seil og årer Ble laget for opptil 40 årer og en kjøl på 80 fot (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Dark [engelsk]    Mørke [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bark [engelsk]    Voff [norsk]   (dogs' language)
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Bark [norsk]    Et fartøy med 3 eller flere master hvor alle untatt den akterste er fullrigget.
Maritim ordliste © MaritimStart
bark [norsk]    Cortex, -icis [latin]
Generell biologiordliste (latinsk og gresk) © Sven R Johnsen
mark [engelsk]    se select
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Mark [forkortelse/akronym]    Markus-evangeliet [norsk]   (se egen oversikt over alle Bibel-forkortelsene)
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Mark [forkortelse]    Markus [norsk]
Forkortelser for skriftene i Bibelen © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Sjark [norsk]    Type of fishing boat
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
arkiv [norsk]    archive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
arkiv [norsk]    archive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Utmark [norsk]    Outlying field
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
remark [engelsk]    replikk [norsk]
Ordliste over Forretningsordenen © Stortinget
Utmark [norsk]    Friluftsloven § 1a regner opp hva som er innmark, mens andre arealer er ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
embark [engelsk]    gå ombord, investere [norsk]
Spillordliste © Per Stian Vatne/Skjeret.com
embark [engelsk]    gå ombord; begi seg ut på, begi seg i kast med [norsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
lysark [norsk]    overhead sheet [engelsk]   (foil, transparent)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
arkose [norsk]    arkose [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
bulwark [engelsk]    skansekledning [norsk]   (skrog- og konstruksjonsdetaljer)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Innmark [norsk]    Friluftsloven § 1 a definerer hva som er innmark, mens andre areale..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Skylark [engelsk]    Sanglerke [norsk]   Alauda arvensis [latin]   Relativt vanlig i de sørlige områdene i Victoria.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Danmark [norsk]    Denmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
stilark [norsk]    style sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Finnmark [norsk]    County in the north of Norway
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
bookmark [norsk]    bokmerke, favoritt [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
bookmark [engelsk]    bokmerke [norsk]   [-s]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
bookmark [engelsk]    arkivere som bokmerke, bokmerke, sette et bokmerke [norsk]   [-v]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
regneark [norsk]    spreadsheet [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
arkivere [norsk]    archive [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
bookmark [engelsk]    bokmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
listeark [norsk]    list sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Regneark [norsk]    Spreadsheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
regneark [norsk]    worksheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arkskuff [norsk]    Paper Tray [engelsk]   En arkskuff er det stedet på skriveren hvor ark oppbevares. Blanke ark oppbevares i innskuffen før utskrift, mens arket kommer ut i utskuffen når det er skrevet ut.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Arkitekt [norsk]    Arkitekten tegner og utformer byggenes utseende og funksjon.
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
bladmark [norsk]    lastamáhtu [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Benchmark [norsk]    Sammenligningsgrunnlag. Mest brukt for å sammenligne avkastningen i et fond med avkastningen i et utvalg verdipapirer som gjenspeiler fondets risikoprofil og porteføljesammensetning. Ofte kalt referanseindeks.
Ordbok om aksjer og fond © E24 AS/DnBNOR ASA
Meitemark [norsk]    Earthworm [engelsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Benchmark [norsk]    Et mål på maskinvare og/eller programvare etter gitte kriterier som for eksempel hastighet og ytelse.
IKT-ordliste (for utdanningssektoren) © UNINETT ABC
Blymonark [norsk]    Leaden Flycatcher [engelsk]   Myiagra rubecula [latin]   2 Kingfisher Park 12.11., 2 Big Mitchell Creek 14.11., 1 Fong-on Bay 16.11. og 1 Warrumbungle NP 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Uromonark [norsk]    Restless Flycatcher [engelsk]   Myiagra inquieta [latin]   2-3 Warrumbungle NP 23.11., 1 v/Booberoi State Forest 24.11., 2 Cocopara NP 25.11., 1 og 2 Deniliquin 25. og 26.11., 1 Barham 28.11. og 2-3 Wyperfeld NP 29. og 30.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gulmonark [norsk]    Little Yellow Flycatcher [engelsk]   Erythrocercus holochlorus [latin]   1 observation of a total of 3 birds in Sokoke Forest 5/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
benchmark [norsk]    referansenivå, -norm, -verdi, styringsmål, (allment/nær.liv); fastmerke (landmåling) [avløserord]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
benchmark [engelsk]    ytelsestest [norsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
benchmark [norsk]    benchmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skilleark [norsk]    binder divider [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
crop mark [engelsk]    beskjæringsmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
watermark [engelsk]    vannmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arkvender [norsk]    Duplex Unit [engelsk]   Den delen av skriveren som gjør at du kan skrive ut på begge sider av arket, dvs. tosidig utskrift. (Ikke alle skrivere kan skrive ut tosidig, og det kan hende at arkvenderen må kjøpes og installeres separat.)
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Dark Mark [engelsk]    Mørkets merke [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Shore Lark [engelsk]    Fjellerke [norsk]   Eremophila alpestris [latin]   Vanlig i øst
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blåmonark [norsk]    African Blue Flycatcher [engelsk]   Elminia longicauda [latin]   Several seen in the western forests: 5 in Saiwa Swamp NP 24/11, 7-8 in Kakamega Forest 26/11 and 2 in Kakamega 27/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
støtteark [avløserord]    handout [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
støtteark [norsk]    handout [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
aktivt ark [norsk]    active sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
diagramark [norsk]    chart sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
check mark [engelsk]    merke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
slash mark [engelsk]    skråstrek [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
tyske mark [norsk]    DM el. dmk [forkortelse/akronym]
Liste over vanlige norske forkortelser © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
Beltemonark [norsk]    Pied Monarch [engelsk]   Arses kaupi E [latin]   1F Curtain Fig Tree NP 14.11. og 2 Mt. Whitfield 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Glansmonark [norsk]    Shining Flycatcher [engelsk]   Myiagra alecto [latin]   1 par Oak Beach 12.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Horned Lark [engelsk]    Fjellerke [norsk]   Eremophila alpestris [latin]   Relativt vanlig fra og med Xiahe
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arkkontroll [norsk]    Media Check [engelsk]   Arkkontroll er en funksjon som kontrollerer at arkstørrelsen som er valgt for utskriftsjobben, stemmer overrens med størrelsen på arket i skriverens arkmagasin. Dersom størrelsen ikke stemmer overens, vises en feilmelding på skriverens panel.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Evans, Mark [engelsk]    Eving, Markus [norsk]
Harry Potter-ordliste © June Solberg
Brønnspark [norsk]    Tap av brønnkontroll, ukontrollert tilbakestrømning av borevæske. Tilløp til utblåsing på grunn av at brønnen tar inn gass, olje eller vann.
Oljeordliste © Oljedirektoratet
Hallingspark [norsk]    Special kick in a folk dance
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Satengmonark [norsk]    Satin Flycatcher [engelsk]   Myiagra cyanoleuca [latin]   1F Oak Beach 12.11. og 2MM Kinglake NP 8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crested lark [engelsk]    Topplerke [norsk]   Galerida cristata [latin]   Str Songpan-Zoigê, str Xiahe-Xining
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Crested Lark [engelsk]    Topplerke [norsk]   Galerida cristata [latin]   Ett ind. ved Shavla Baretha, underveis til Bund Baretha, 22.2. og fem samme sted dagen etter. Dessuten ett ind. like øst for Ramnagar 28.2., en på en rasteplass mellom Moradabad og Delhi 3.3. og fem ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
comment mark [engelsk]    kommentarmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
No watermark [engelsk]    Uten vannmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
egenskapsark [norsk]    property sheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
service mark [engelsk]    servicemerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
underdataark [norsk]    subdatasheet [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
skonnert bark [norsk]    (fartøytyper)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
Smell of bark [engelsk]    Barklukt [norsk]
Virkelige Norway norsk-engelsk ordliste anno 1993 © Okkenhaug.com
Gråbukmonark [norsk]    Dusky Crested-Flycatcher [engelsk]   Trochocercus nigromitratus [latin]   On our last morning in Kakemega Forest 27/11 we found 1 individual of this rather shy species.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arkipelkråke [norsk]    Slender-billed Crow [engelsk]   Corvus enca [latin]   Opptil 5+ ind Sukau 12.-14., opptil 5 ind Danum 16.-18.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
question mark [engelsk]    spørsmålstegn [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
revision mark [engelsk]    korrekturmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
amusement park [engelsk]    fornøyelsespark [norsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Arktisk niøye [norsk]    Lampetra [latin]   sjelden, marin (kjeveløse fisker, niøyer, niøyer, niøyefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Brown Songlark [engelsk]    Brunlerkesanger [norsk]   Cinclorhamphus cruralis E [latin]   2 Mary Farms 13.11. og 5-10 Deniliquin 26. og 27.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Mongolian Lark [engelsk]    Mongollerke [norsk]   Melanocorypha mongolica [latin]   6-7 ind Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Hvittippmonark [norsk]    White-tailed Crested-Flycatcher [engelsk]   Trochocercus albonotatus [latin]   Our only sighting was of 3 birds in Mt. Kenya NP 17/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
paragraph mark [engelsk]    avsnittsmerke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
nedre Telemark [norsk]
Stor eller liten forbokstav? © Korrekturavdelingen, Per-Erik Skramstad
PLATE PÅ MARK [norsk]    En løsning der man bygger uten kjeller og setter huset «rett på bakken».
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Greenland shark [engelsk]    Håkjerring  [norsk]   Somniosus microcephalus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Rødbrystmonark [norsk]    Spectacled Monarch [engelsk]   Monarcha trivirgatus [latin]   4-5 og 1 Kingfisher Park 12. og 14.11., 1 Curtain Fig Tree NP 14.11., 1 Mobo Creek 16.11. og 5 Mt. Whitfield 18.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rufous Songlark [engelsk]    Rustgumplerkesanger [norsk]   Cinclorhamphus mathewsi E [latin]   2 Deniliquin 26.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Short-toed Lark [engelsk]    Dveglerke [norsk]   Calandrella cinerea [latin]   1 Happy Island 8.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Indian Bushlark [engelsk]    Busklerke [norsk]   Mirafra erythroptera [latin]   Seks ind. i full sang i sørenden av reservatet i Sultanpur 4.3. var de eneste vi så på hele turen.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Red-winged Lark [engelsk]    Rødvingelerke [norsk]   Mirafra hypermetra [latin]   Driving to the Mzima Springs, Tsavo West NP 2/12 we saw 3 birds close to the road (same spot as the Pink-breasted Larks).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Red-capped Lark [engelsk]    Rustdverglerke [norsk]   Calandrella cinerea [latin]   While looking for the Sharpe's Longclaw at the Kinangop Plateau 18/11 we found 5 Red-capped Larks here. 2 birds were also seen outside Masai Mara 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
arkivbehandling [norsk]    records management [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Grå hjernebark [norsk]    del av cerebralområdet som er rik på nerveceller og blodkar.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Hvit hjernebark [norsk]    del av hjernen og ryggmargen som består av nervefibre.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Singing Bushlark [engelsk]    Australlerke [norsk]   Mirafra javanica [latin]   2 v/Cocopara NP 25.11., 10-15 Deniliquin 26.11. og hørt Barham 28.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svartmaskemonark [norsk]    Black-faced Monarch [engelsk]   Monarcha melanopsis [latin]   1M Kingfisher Park 13.11., 1M Bromfield Crater 15.11. og opptil 5 Lamington NP 20.-22.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oriental Skylark [engelsk]    Orientlerke [norsk]   Alauda gulgula [latin]   Dali, Ruili, Lijang, vanligere fra og med Songpan
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svartnakkemonark [norsk]    Black-naped Monarch [engelsk]   Monarcha azurea [latin]   5 ind Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Oriental Skylark [engelsk]    Orientlerke [norsk]   Alauda gulgula [latin]   Daglig i Keoladeo og Bund Baretha med mellom 5 og 20 ind. Dessuten 3 ved Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Svartnakkemonark [norsk]    Black-naped Monarch [engelsk]   Hypothymis azurea [latin]   Opptil 4 ind Sukau 12.-14., 2-3 ind Danum 16. og 17.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
arkiv, kodelager [norsk]    repository [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
diacritical mark [engelsk]    diakritisk merke [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arktisk knurrulke [norsk]    Triglops pingelii [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Arktisk rognkjeks [norsk]    Cyclopteropsis macalpini [latin]   marin (beinfisker, ulkefisker, rognkjeks- og ringbukfamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Singing Bush Lark [engelsk]    Savannelerke [norsk]   Mirafra cantillans [latin]   1 bird seen at the Athi Plains 1/12 was the only sighting throughout the trip.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rufous-naped Lark [engelsk]    Melankolilerke [norsk]   Mirafra africana [latin]   Fairly common in Masai Mara: 1 seen en route to the reserve 28/11, 10 birds in Mara 29/11 and 15 birds 30/11. 3 birds were also seen at the Athi Plains, Nairobi 1/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Short-tailed Lark [engelsk]    Korthalelerke [norsk]   Pseudalaemon fremantlii [latin]   We found at least 4 birds at the Athi Plains, Nairobi 1/12 (exact figures were difficult to obtain because of the skulking behaviour of these birds).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arkivrepositorium [norsk]    Records Repository [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arktisk knurrulke  [norsk]    Ribbed sculpin [engelsk]   Triglops pingelii [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Arktisk knurrulke  [norsk]    Ribbed sculpin [engelsk]   Triglops pingelii [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Arktisk ålebrosme [norsk]    Lycodes frigidus [latin]   marin (beinfisker, piggfinnefisk, ålekvabbefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag
Western Meadowlark [engelsk]    Prærielerketrupial [norsk]   Sturnella neglecta [latin]   Vanlig
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gallaparadismonark [norsk]    Asian Paradise Flycatcher [engelsk]   Terpsiphone paradisi [latin]   Ruili
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Eastern Meadowlark [engelsk]    Englerketrupial [norsk]   Sturnella magna [latin]   5 Cartago 18/2
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rufous-tailed Lark [engelsk]    Rusthalelerke [norsk]   Ammomanes phoenicurus E [latin]   To ind. ved demningen i Bund Baretha 22.2. og tre ind. samme sted dagen etter. Dessuten to ind. ved Keoladeo 23.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fawn-coloured Lark [engelsk]    Krattlerke [norsk]   Mirafra africanoides [latin]   2 birds noted on the grasslands outside our lodge at Naro Moru, Mt. Kenya 17/11 and 2 birds outside the Masai Mara National Reserve 30/11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Pink-breasted lark [engelsk]    Rosenbrystlerke [norsk]   Mirafra poecilosterna [latin]   3 birds were seen in Tsavo West NP 2/12, halfway between Kilaguni Lodge and Mzumi Springs.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Gallaparadismonark [norsk]    Asian Paradise-Flycatcher [engelsk]   Terpsiphone paradisi [latin]   1 ind Sukau 13. og 14., 1 ind Danum 16. (Kun hvit morf ble sett)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Kongeriket Danmark [norsk]    Kingdom of Denmark [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arkitektdirektivet [norsk]    85/384/EEC [direktivkode]   Directive 85/384/EEC of 10 June 1985 on the mutual recognition of diplomas, certificates and other evidence of formal qualifications in architecture, including measures to facilitate the effective exercise of the right of establishment and freedom to provide services. Official Journal L 223 /1985
Navn på EU-direktiver og forordninger © Universitetet i Bergen, Universitetsbiblioteket
Peruvian Meadowlark [engelsk]    Perulerketrupial [norsk]   Sturnella bellicosa [latin]   20+ Lachay 28.9., 10+ Pantanos de Villa 30.9., 10+ Puerto Viejo 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rødbukparadismonark [norsk]    Red-bellied Paradise-Flycatcher [engelsk]   Terpsiphone rufiventer [latin]   One very nice bird in Kakamega Forest was a male Red-bellied Paradise-Flycatcher 27/11. It showed no signs of being a hybrid Red-bellied x African Paradise-Flycatcher.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
check mark/checkmark [engelsk]    hake [norsk]   (ofte en grønn «v» som kan bety «OK» el)
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
Asian Short-toed Lark [engelsk]    Saltdverglerke [norsk]   Calandrella cheleensis [latin]   Fåtallig Happy Island. Største antall 10 den 6.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Strimmelparadismonark [norsk]    African Paradise-Flycatcher [engelsk]   Terpsiphone viridis [latin]   Widespread and common. During the first two weeks 1-15 birds seen daily except 28/11 and 30/11 (Masai Mara). The best days were 22/11 (15 birds, Lake Baringo) and 24/11 (15 birds, Saiwa Swamp NP). On the extention week the only sightings were of 2 birds at the Gedi Ruins, Watamu 3/12 and 5 birds logged 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Australian Magpie-lark [engelsk]    Parkskjærelerke [norsk]   Grallina cyanoleuca [latin]   Vanlig.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Greater Short-toed Lark [engelsk]    Dverglerke [norsk]   Calandrella brachydactyla [latin]   Den eneste observasjonen på turen var av en flokk på ca. 150 ind. i de tørre delene av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Somali Short-toed lark [engelsk]    Somalidverglerke [norsk]   Calandrella somalica [latin]   10 birds at the Athi Plains, Nairobi 1/12. These birds belong to the subspecies athensis which is often regarded as a distinct species, Athi Short-toed Lark (Calandrella athensis). This form has not been split by Clements.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Fischer's Sparrow-Lark [engelsk]    Masailerke [norsk]   Eremopterix leucopareia [latin]   10 birds were found on short stop just outside Masai Mara 30/11 and 2 birds at the Athi Plains, Nairobi the following day.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Long-tailed Meadowlark [engelsk]    Storlerketrupial [norsk]   Sturnella loyca [latin]   10 str Icho Cruz-Sierra Grande 23.11.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Outlook E-Mail Postmark [engelsk]    Outlook-e-poststempel [norsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Ashy-crowned Sparrow Lark [engelsk]    Gråkronelerke [norsk]   Eremopterix grisea [latin]   Fire gråkronelerker ved Shavla Baretha, ca. en halvtime før Bund Baretha 22.2. og seks ind. på den samme lokaliteten dagen etter. I tillegg så vi i alt ti ind. i den tørre delen av Sultanpur 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arktisk teskje blekksprut  [norsk]    Spoonarm Octopus [engelsk]   Bathypolypus arcticus [latin]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet
Cerebral korteks, hjernebark [norsk]    det ytre laget grå hjernebark i hjernen, omtrent 2 mm tykt, som dekker hele hjerneoverflaten. Cerebral korteks består av neuroner (nerveceller) og støtteceller (glialceller), og samkjører informasjon fra mange kilder for å opprettholde kognitiv funksjon (alle former for oppfatning, tenkning og hukommelse).
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Hume's (Hume's Short-toed) Lark [engelsk]    Steppedverglerke [norsk]   Calandrella acutirostris [latin]   Koko Nor, Caka, str Xining-Xiwu, str Yushu-Nangqiang
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Tibetan (Long-billed Calandra) Lark [engelsk]    Tibetlarke [norsk]   Melanocorypha maxima [latin]   Koko Nor, Bayankala Pass (1 ind ved Koko Nor med store hvite felt på vinger og hale tilhørende en lokal populasjon med avvikende fargetegninger).
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
arketype, prototyp, grunnform, urform [norsk]    archetype [engelsk]   (arketype: medfødt grunnelement i psyken, felles for alle mennesker uansett tidsepoke eller kultur)
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Arktisk militært miljøsamarbeid  [norsk]    Arctic Military Environmental Cooperation [engelsk]   AMEC [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt
Something said in passing - parenthetical remark [engelsk]    Obiter dictum [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom
arktavle, papirtavle, stativblokk, flippover [avløserord]    flip-over [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet
arkfane, fane, flik; etikett, merkelapp; tabb [avløserord]    tab [norsk]
Norske avløserord for importord © Språkrådet