Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Arkkontroll [norsk]    Media Check [engelsk]   Arkkontroll er en funksjon som kontrollerer at arkstørrelsen som er valgt for utskriftsjobben, stemmer overrens med størrelsen på arket i skriverens arkmagasin. Dersom størrelsen ikke stemmer overens, vises en feilmelding på skriverens panel.
Ordliste for skriverteknologi © OKI
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
egenskapsarkkontroll [norsk]    property sheet control [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft