Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Arktisk militært miljøsamarbeid  [norsk]    Arctic Military Environmental Cooperation [engelsk]   AMEC [akronym]
AMEC-oprdliste © Forsvarets forskningsinstitutt