Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Arkvender [norsk]    Duplex Unit [engelsk]   Den delen av skriveren som gjør at du kan skrive ut på begge sider av arket, dvs. tosidig utskrift. (Ikke alle skrivere kan skrive ut tosidig, og det kan hende at arkvenderen må kjøpes og installeres separat.)
Ordliste for skriverteknologi © OKI