Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
ARMERING [norsk]    Forsterkning av murverket for å forhindre sprekkdannelser, ved hjelp av tynne stål- eller jern «stenger». For Leca muring er det aktuelt med armoring både U-blokk, Såleblokk og enkelte horisontale mørtelfuger.
Byggteknisk ordliste © maxit Group
Armering [norsk]    Stålstenger som støpes inn i betong for å forsterke denne (se illustrasjon).
Husbyggerordliste © AllConsept / husnett.no
Ordbok / leksikon: 2 omtrentlig(e)
skipsarmering [norsk]    ship's armament [engelsk]   (våpen og bestykning)
Maritim ordliste © Norsk Forlishistorisk Forening
JORDTRYKKSARMERING [norsk]    Spesialarmering for Isoblokk 30 cm (Sikksakk-armering).
Byggteknisk ordliste © maxit Group