Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Arpeggio [norsk]    (it. fra arpa (harpe)) Å spille notene i en akkord etter hverandre istedet for samtidig.
Klassisk musikkordliste © Klassisk på norsk (KPN)