Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Arremon aurantiirostris [latin]    Oransjenebbspurv [norsk]   Orange-billed Sparrow [engelsk]   1 Golfito skogsvei 22/2, 5 Carara 25/2, 4 La Selva 1/3, hørt ss 6/3, 2 Carara 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no