Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Arsin [synonym]    Arsenhydrid [norsk]   ARSINE [engelsk]   molekylformel: AsH3
Kjemisk nomenklaturliste © Norsk Kjemisk Selskap