Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 0 nøyaktig(e)
Ordbok / leksikon: 1 omtrentlig(e)
Art (work) is long, but life is short [engelsk]    Ars longa, vita brevis [latin]
Latinske sitater, mottoer og fraser © Yuni Words of Wisdom