Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Artediellus atlanticus europaeus [latin]    Krokulke  [norsk]   Atlantic hookear sculpin [engelsk]
Fiskeordliste © Havforskningsinstituttet