Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Artediellus atlanticuseuropeus [latin]    Krokulke [norsk]   marin (beinfisker, ulkefisker, ulkefamilien)
Fiskeordliste (Norske fisker) © Juul forlag