Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 2 nøyaktig(e)
arv [norsk]    heritage [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
Arv [norsk]    overføring av egenskaper eller anlegg fra foreldre til avkom. Mendel utledet to lover: et par alleliske gener skiller seg fra hverandre og går over til forskjellige gameter, og gener som ikke er alleler, distribueres til gametene uavhengig av hverandre.
Multippel sklerose-ordbok © Bayer Schering Pharma
Ordbok / leksikon: 62 omtrentlig(e)
arve [norsk]    inherit [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
varv [norsk]    varve [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
skarv [svensk]    skjøt [norsk]
Ordliste over oversettingsfeller og formuleringsforskjeller © Lars Finsen
skarv [norsk]    skárfa [kåfjordsamisk]
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Arving [norsk]    Etter skiftelovens terminologi en som etter reglene i..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
arving [norsk]    inheritance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arving [norsk]    Også kalt arvtaker. Person som etter arveloven eller testament inntrer i avdødes etterlatenskaper. I vid betydning omfattes også legatar av begrepet (se legatar).
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arvefall [norsk]    Arven går over til arvingen(e) på dødstidspunktet ute..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvepakt [norsk]    Dokument hvor en arvelater forplikter seg til ikke å ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvesalg [norsk]    Salg av arv som man forventer å få er forbudt etter <..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvefall [norsk]    Det tidspunkt da arven går over på arvingene og legatarene, og deres eventuelle rett går over til å bli en aktuell rett. Dette vil normalt være arvelaters død. Unntaket er der en person er forsvunnet og det sies dødsformodningsdom.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Legalarv [norsk]    Arv etter loven.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
arvefeste [norsk]    heritable lease [engelsk]
Ordliste for plan- og bygningsloven © Regjeringen/Miljøverndepartementet
Arvefeste [norsk]    Leie av jord (tomt) ikke bare for den oprinnelige leiers levetid, men for f..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvelater [norsk]    Person som etterlater seg arv.

..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Storskarv [norsk]    Great Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   10 Mount Carbine 13.11. og 1 Fong-on Bay 16.11. Ble så ikke sett før Deniliquin 26. og 27.11. Vanlig på sørkysten fra Peterborough til Wilsons Prom 1.-8.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Storskarv [norsk]    Great Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   Mai Po, Koko Nor
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina og Hong Kong 1997 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Storskarv [norsk]    Great Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   1 på vei ut til Happy Island 4.5.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kina 1999 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus [latin]   5 Tárcoles 24/2, 3 Laguno de Arenal 29/2, 10+ Tárcoles 11/3 og 12/3
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Costa Rica 2000 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Storskarv [norsk]    Great Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   Observert de fleste dager, bortsett fra i fjellområdene, som regel under 20 ind. daglig. Mer tallrik ved Dhikala, Corbett hvor vi så en flokk på nærmere 400 ind. 26.2.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus / Olivaceous Cormorant [latin]   15 str Explorer’s Inn-TRC 7.9., 5-10 TRC 8.-9.9., 1 ved Amazonia Lodge 16.9., 10+ str Amazonia Lodge-Pantiacolla 19.9., 5 str Pantiacolla-Shintuya 23.9., 5+ Pelagic 29.9., vanlig Pantanos de Villa 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Storskarv [norsk]    Great Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax carbo [latin]   About 30 at Limuru Pond 18/11, 2 at Fisherman`s Camp, Lake Naivasha 20/11, 8 at Dunga Point, Kisumu 27/11 and 2 here the following morning.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Flodskarv [norsk]    Neotropic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax brasilianus [latin]   Spredte observasjoner i lavlandet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Argentina 2004 © Leif Gabrielsen/Aves.no
systemarv [norsk]    Legacy system [engelsk]
Data- og fagordliste for skolen © skolelinux.no
gruppearv [norsk]    group inheritance [engelsk]
Terminologiliste for Microsoft-produkter © Microsoft
Arvelater [norsk]    Den som arven kommer fra (avdøde). Arv deles ut etter arvereglene i arveloven eller etter testament.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Minstearv [norsk]    Denne arveretten for ektefeller går foran livsarvingers krav på pliktdelsarv og arvelaters testamentsbestemmelser. Minstearv utgjør 4 ganger grunnbeløpet i folketrygden når arvelater etterlater seg livsarvinger, og 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden når arvelater etterlater seg arvinger i annen arvegangsklasse.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arveavgift [norsk]    Avgift som arving eller mottaker av visse gaver må sv..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Guanoskarv [norsk]    Guanay Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax bougainvillii [latin]   10 ved Isla San Lorenzo 29.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
arveanlegg [norsk]    kromosomer [med. el. latin]   Konstruksjon vi finner i cellekjernen, hvor DNA er kveilet opp og pakket rundt nukleinsyrer og proteiner. Ved celledeling blir de synlige dersom man bruker en bestemt fargeteknikk (chromos = farge), slik at de kan studeres mikroskopisk. Hos menneskene finner vi normalt 46 kromosomer (23 par). Kjønnskromosomene er spesielle. Her har kvinner to X- og menn ett X- og ett Y-kromosom.
Medisinsk ordliste © NettDoktor.no
Arvefølge [norsk]    Den rekkefølge hvoretter arvingene har krav på arv. Se arvetavlen.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arveavgift [norsk]    Avgift til staten på arv og visse gaver, jf. Lov av 19. Juni 1964 nr 14, lov om avgift på arv og visse gaver, arveavgiftsloven (aal.). Se arveavgift.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arvemelding [norsk]    Etter ..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Tasmanskarv [norsk]    Black-faced Shag [engelsk]   Phalacrocorax (Leucocarbo) fuscescens [latin]   8-10 og 3 Wilsons Prom 6. og 7.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Totoppskarv [norsk]    Double-crested Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax auritus [latin]   CO, UT, OR, WA
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Beringskarv [norsk]    Pelagic Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax pelagicus [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Bengalskarv [norsk]    Indian Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax fuscicollis [latin]   Mellom 5 og 10 ind. daglig ved Keoladeo, dessuten 30 ved Bund Baretha 22.2. Til slutt 5 ind. ved Yamuna, Delhi 4.3. Det kan virke som om antallet bengalskarv i Keoladeo varierer ganske mye fra år til år, fra måned til måned. Vårt "resultat" er omtrent midt på treet.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Arvemelding [norsk]    Skjema som arvingene har ansvar for å sende inn med opplysninger som skal gi grunnlag for å regne ut arveavgiften. Det skal sendes én arvemelding i hvert dødsbo. Skjema skal sendes innen seks måneder etter dødsfallet til skattefogdkontoret i det fylket der avdøde bodde.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arveforskudd [norsk]    Overføring av formuesgode til potensiell arving forut..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Pliktdelsarv [norsk]    Den del av en arvelaters formue som han eller hun ikke kan råde over v..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Australskarv [norsk]    Pied Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax varius [latin]   2 på strekningen Woodenbong-Tamworth 22.11., 3 mellom Lake Cargelligo og Deniliquin 25.11. og 1 Peterborough 1.12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Rødfotskarv [norsk]    Red-legged Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax gaimardi [latin]   1 ved Isla San Lorenzo 29.9., 1 Puerto Viejo 30.9.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Peru 2002 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Dominant arv [norsk]    Ved dominant arv av et gen som for eksempel gir sykdom, er ett arveanlegg nok til å få sykdommen. Hvis den arvelige sykdommen finnes i slekten, vil den kunne gå fra generasjon til generasjon i rett nedadgående linje. Det er 50 % sannsynlighet for at et barn arver det dominante sykdomsgenet fra en mor eller far. De aller fleste dominante sykdommer er autosomale, dvs. at genet eller genene som forårsaker sykdommen sitter på andre kromosomer enn kjønnskromosomene, slik at begge kjønn rammes like hyppig. (Se også recessiv arv og kjønnsbunden arvelig sykdom.)
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Recessiv arv [norsk]    Ved recessiv arv er det nødvendig med to arveanlegg for å få sykdommen, og begge foreldre er friske arvebærere. Ved hvert svangerskap vil det være 25% sannsynlighet for at barnet skal få sykdommen. Ved autosomal recessiv arv sitter arveanlegget på en av autosomene (kromosom nr. 1-22), og jenter og gutter rammes like hyppig. Se også dominant arv.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda
Kortnebbskarv [norsk]    Little Pied Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax melanoleucos [latin]   Sett spredt. Manglet i det indre, tørre New South Wales.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Lagfiskeskarv [norsk]    Little Black Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax sulcirostris [latin]   Vanligste skarv, men aldri tallrik.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Blåhakeskarv [norsk]    Brandt's Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax penicillatus [latin]   OR
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i USA 1996 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Langhaleskarv [norsk]    Long-tailed Cormorant  [engelsk]   Phalacrocorax africanus [latin]   Our first sighting was of 2 birds at Limuru Pond 18/11. Then followed 8 at Lake Bogoria 23/11, 1 in Saiwa Swamp NP 24/11, 15 at Hippo Point and Dunga Point, Kisumu both 27/11 and 28/11, 2 at the Mzima Springs, Tsavo West NP 2/12 and 1 at Ndala Ranch, Voi 6/12.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Kenya 2003 © Leif Gabrielsen/Aves.no
arvecizágaš [kåfjordsamisk]    svale [norsk]   ?
Kåfjordsamiske temaordlister © Lene Antonsen og Siri-Janne Koht, Kåfjord kommune
Avkall på arv [norsk]    Man kan frafalle retten til arv som en arving venter...  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvegangsklasse [norsk]    Slektninger etter en avdød står etter arveloven i ulik stilling etter hvor nært slektskapet er. Første arvegangsklasse er livsarvinger etter avdøde, dvs. Barn, adoptivbarn og barnebarn osv. Dersom det ikke er gjenlevende ektefelle eller noen i denne arvegangsklassen, går arven videre til neste klasse. Andre arvegangsklasse er foreldrene etter avdøde og deres livsarvinger. Søsken og halvsøsken tilhører denne arvegangsklassen. Tredje arvegangsklasse er besteforeldrene og deres livsarvinger.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arvegangsklasser [norsk]    Avdødes arvinger deles inn i "klasser". Disse klassen..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Orientdvergskarv [norsk]    Little Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax niger [latin]   1 ind 11.11. (Thaliand)
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Australia 1994 © Leif Gabrielsen/Aves.no
Orientdvergskarv [norsk]    Little Cormorant [engelsk]   Phalacrocorax niger [latin]   Mellom 70 og 200 daglig i Keoladeo og 30 ved Bund Baretha 22.2. Omtrent 100 ved Sur Sarovar 24.2. og 100 dagen etter på vei mot Ramnagar, de fleste av disse sett ved Ganges. Til sist 5 ved Sultanpur og 10 ved Yamuna-elven, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no
arv; det å arve [norsk]    inheritance [engelsk]
Alternativ ordbok © Jens Erik Bjønness/forbindelsen.no
ved-årene, narv [norsk]    grain [engelsk]
Geologisk ordliste © Allan Krill, NTNU
Avkortning i arv [norsk]    Reduksjon av arvelodden til en arving i nedstigende linje med et beløp som svarer til verdien av visse gaver som han har mottatt som arveforskudd mens arvelater levde. Dette krever uttrykkelig bestemmelse fra arvelater, eventuelt at det godtgjøres at avkortning vil være i samsvar med arvelaters forutsetninger.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Arveløsgjørelse [norsk]    Arvelaters adgang til å frata en pliktdelsarving hans..  Les mer »
Juridisk ordliste © Jusstorget.no
Arvelighetsskjema [norsk]    Skjema hvor en fyller inn opplysninger om slekt i flere generasjoner. Navn, fødselsdato og forekomst av sykdommer skal være med.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge
Avslag på falt arv [norsk]    Frafall av arv. Det følger av arveloven at arven da skal gå som om arvingen var død før arven var falt. For betydningen for arveavgiften, se frafall.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Avkall på ventendes arv [norsk]    En arving kan etter arveloven gi avkall på arv som ventes. Et avkall på ventendes arv er bare gyldig når det gis overfor arvelater, men er da normalt bindende også for arvingens egne barn. Avkallet kan gjøres uten eller mot vederlag.
Ordliste om arveavgift © Skatteetaten
Kjønnsbundet recessivt arvelig sykdom / X-bundet arv [norsk]    Ved kjønnsbundet arvelig sykdom sitter arveanlegget på X-kromosomet (se kromosomer). Kvinner er friske arvebærere, og det er nesten alltid bare menn som rammes. Sannsynligheten for at en kvinnelig bærer skal få en sønn med X-bundet sykdom eller en datter som er bærer er begge 25% ved hvert svangerskap.
Genetikkordliste © Bioteknologinemda