Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Arvelighetsskjema [norsk]    Skjema hvor en fyller inn opplysninger om slekt i flere generasjoner. Navn, fødselsdato og forekomst av sykdommer skal være med.
Genetikkordliste © Universitetssykehuset Nord-Norge