Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ashy Prinia [engelsk]    Askeprinia [norsk]   Prinia socialis [latin]   Sett daglig ved Bharatpur og Agra med opptil 15 ind. samt Bund Baretha 22.2. Dessuten ett ind. 26.2. og to ved Okhla, Delhi 4.3.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i India 2001 © Leif Gabrielsen/Aves.no