Ordsiden.no - Stor gratis ordbok og leksikon for norsk og engelsk (til forsiden)
Ordbok / leksikon: 1 nøyaktig(e)
Ashy Tailorbird [engelsk]    Askeskredderfugl [norsk]   Orthotomus ruficeps [latin]   5 ind Sukau 13., 1 ind ss 14.
Artsliste fra observasjoner av fugler (+ noen andre dyr) i Malaysia (Borneo) 2005 © Leif Gabrielsen/Aves.no